Javascript String Split Örneği | Str.Split()

Javascript String Split günümüzün önde gelen konudur. split() methodu, dizeyi alt dizinin bir dizisine bölmek ve yeni bir koleksiyon döndürmek için kullanılır. Boş dize (“”) ayırıcı olarak kullanılıyorsa, dize her karakter arasında bölünür. split() methodu, orijinal dizeyi değiştirmez.

String Split için bir örnek;

string.split(separator, limit)

Sözdizimi Açıklaması

Argümanlar
Bölünen işleve ilişkin ilk argüman, bölümün yer alması gereken noktaları belirten dizedir.
Bu argüman basit bir dize veya normal ifade olarak ele alınabilir. Ayırıcı belirtilmemişse, tüm dize tek bir dizi öğesi olur. Aynı şey, dizede bir ayırıcı bulunmadığında da olur. Ayırıcı boş bir dize (“”) ise, dizenin her karakteri ayrılır.

Bir fonksiyon limitine ilişkin ikinci argüman, verilen bir dizide bulunacak ayırmaların sayısının üst limitini tanımlar. Bir eşik veya sınır ulaşıldıktan sonra bir dizgenin işareti kaldırılırsa, bir dizide bildirilmez.

Dönüş değeri
Split () işlevi, ayırıcının oluştuğu her noktada belirli bir dizeyi ayırdıktan sonra oluşan bir dizi diziyi döndürür.

Node.js’de bir örnek alalım ve bölünmeyi nasıl kullanabileceğimizi görelim.

Server.js adında bir dosya oluşturun ve aşağıdaki kodu ekleyin.

// server.js

const str = 'Browse appdividend.com and enjoy coding';
const res = str.split(' ', 5);
console.log(res);

Şimdi, yukarıdaki komut dosyasını kullanarak aşağıdaki komutu çalıştırın.

Yani, yukarıdaki örnekte, diziyi boşlukla ayırdık ve limit 5’tir.

Dizeyi belirli bir harfle de bölebiliriz. Ayırıcı olarak bir harf kullanın. Bir örnek ele alalım.

// server.js

const str = 'Browse appdividend.com and enjoy coding';
const res = str.split('appdividend');
console.log(res);

Bu nedenle, split() methodu, her bölmenin nereye yapılacağını belirlemek için belirtilen bir ayırıcı dizgeyi kullanarak dizeyi alt dizelere ayırarak bir String nesnesini dizgiler dizisine böler.

Başka bir örnek verelim.

// server.js

const input = 'radkod~25 sanalyer~24 abdullah~12345';

const fields = input.split('~');

console.log(fields);

Destructuring Arrays (Yıkıcı Diziler)

Diziyi diziye dönüştürdükten sonra diziyi de yapılandırabiliriz.

// server.js

const input = 'radkod sanalyer~123 Street~Apt 4~New York~NY~12345';

const [name, street, unit, city, state, zip] = input.split('~');

console.log(name); // radkod sanalyer
console.log(street); // 123 Street
console.log(unit); // Apt 4
console.log(city); // New York
console.log(state); // NY
console.log(zip); // 12345

Bir Cevap Yazın