PHP Dizi Toplamı Nasıl Yapılır? | PHP array_sum ()

Dizideki tüm değerlerin toplamını döndürür. Bir dizi parametresi alır ve içindeki tüm değerlerin toplamını döndürür. Dizi boşsa 0 değerini döndürür. Dönen miktar tam sayı veya değişken olabilir.

PHP Array Sum Örneği

Bir dizideki değerlerin bir toplamını hesaplar.

array_sum($array)
<?php

// app.php

$arr = [19, 21, 46];
echo array_sum($arr);

Dizinizdeki değerlerin bir ORTALAMA bulmak istiyorsanız, toplamı kullanın ve işlevleri birlikte sayın. Örneğin, dizinizin $arr olduğunu ve ortalamanın olmasını istediğinizi varsayalım.

<?php

// app.php

$arr = [19, 21, 46];
$average = array_sum($arr) / count($arr);
echo $average;

Bir Cevap Yazın