React ile Dropdown Select Yapalım

React-select kütüphanesini kullanarak çoklu seçim, otomatik tamamlama ve ajax desteği ile ReactJS için esnek ve güzel bir Select Input kontrolü yapalım.

Aşağıdaki özelliklere sahiptir.

 • Kişiselleştirilebilir fonksiyonlarla veriye esnek yaklaşım.
 • Genişletilebilir şekillendirme API’si.
 • Kullanıcı Arayüzü davranışı üzerinde tam kontrol için Bileşen Enjeksiyon API’sı.
 • Kontrol edilebilir durum aksesuarı ve modüler mimari.
 • Seçenek grupları, portal desteği, animasyon ve daha fazlası gibi uzun süren özellikler.

React Dropdown Select

İlk olarak, React.js’yi kurduktan sonra react-select kütüphanesini kurduk.

React ve Diğer Kütüphanelerin Kurulumu

Aşağıdaki komut kodunu yazınız.

npx create-react-app reaselect

Şimdi proje klasörünün içine girelim.

cd reaselect

React-Select v2’yi yüklemek için, aşağıdaki komutu kullanarak react-select paketini ekleyin.

yarn add react-select

# or

npm install react-select --save

Ayrıca, Bootstrap 4’ü aşağıdaki komutu kullanarak yükleyebiliriz.

yarn add bootstrap

# or

npm install bootstrap --save

react-select Modülünü Import Edelim

Src >> App.js dosyasında, aşağıdaki kodu ekleyin.

import React, {Component} from 'react';
import Select from 'react-select';
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';

const techCompanies = [
  {label: "Apple", value: 1},
  {label: "Facebook", value: 2},
  {label: "Netflix", value: 3},
  {label: "Tesla", value: 4},
  {label: "Amazon", value: 5},
  {label: "Alphabet", value: 6},
];

class App extends Component {
  render() {
    return (
      <div className="container">
        <div className="row">
          <div className="col-md-4">.</div>
          <div className="col-md-4">
            <Select options={techCompanies}/>
          </div>
          <div className="col-md-4">.</div>
        </div>
      </div>
    );
  }
}

export default App;
npm start

Burada, bootstrap 4‘ü ve react-select kütüphanesini içerik aktardık. Ardından, açılır menüde görüntülenecek verileri içeren bir array oluşturduk.

Select elementimiz için bir çok özelliğimiz mevcut bunlar ;

 • autofocus – tarayıcı açıldığında fokuslanmasını sağlar.
 • className – kontrole bir className uygular.
 • classNamePrefix – classNames’i belirtilen önek ile iç elemanlara uygular.
 • isDisabled – kontrolü devre dışı bırak.
 • isMulti – kullanıcının birden çok değer seçmesine izin ver.
 • isSearchable – kullanıcının eşleşen seçenekleri aramasına izin ver.
 • name – mevcut değeri içeren bu ada sahip bir HTML girişi oluşturun.
 • onChange – selectte herhangi bir değişiklikten haberdar olmak için.
 • options – seçilebilir seçenekleri belirtin.
 • placeholder – seçenek seçilmediğinde görüntülenecek olan metin.
 • value – mevcut değeri kontrol eder.

Diğer Özellikler

Aşağıdaki özelliği kullanarak çoklu seçimleri kullanabiliriz. Bu özelliği eklememiz gerekiyor.

<Select options={ techCompanies } 
     isMulti />

Kontrol Edilebilir Özellikler

Tepkileri kontrol etmeniz için;

 • value / onChange – kontrolün mevcut değerini belirtin.
 • menuIsOpen / onMenuOpen / onMenuClose – menünün açık olup olmadığını kontrol edin.
 • inputValue / onInputChange – arama girişinin değerini kontrol etmek (bunu değiştirmek mevcut seçenekleri güncelleyecektir).

Bu tanıtımı sağlamadıysanız, denetledikleri durumun başlangıç değerini ayarlayabilirsiniz.

 • defaultValue – kontrolün başlangıç değerini ayarlayın.
 • defaultMenuIsOpen – menünün başlangıç açık değerini ayarlayın.
 • defaultInputValue – arama girişinin başlangıç değerini ayarlayın.

Metotlar

React-select iki genel yöntem sunar:

 • focus() – kontrol programlı olarak odaklanır.
 • blur() – denetimi programatik olarak bulanıklaştırır.

Bir Cevap Yazın